Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, xã năm 2019

   

  Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  về công tác gia đình  năm 2019 tại huyện Chợ Đồn

Tham gia lớp tâp huấn gồm 92 thành viên là Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác gia đình của phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; Cán bộ phụ trách Văn hóa – Thông tin và Chủ tịch Hội phụ nữ 22 xã, thị trấn; Trưởng thôn, bản thuộc danh mục các xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) gồm 03 xã: Rã Bản,Yên Thượng  và Đông Viên.

Tại hội nghị các học viên được các báo cáo viên triển khai các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; kết quả thực hiện công tác gia đình giai đoạn 2011-2020, dự kiến công tác gia đình giai đoạn 2025-2030; Chuyên đề về giáo dục giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục; Chuyên đề về một số kỹ năng, ứng xử trong gia đình. Quyết định số 809, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Bắc kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc kạn giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL, ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia định trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

     

  Bà Vy Thị Kim Chinh, Phó trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa,

thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn  triển khai các nội dung tại lớp tập huấn.

 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm tiếp tục trang bị kiến thức cơ bản về gia đình – phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục, cách tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, trình tự giải quyết các vụ bạo lực gia đình… Đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở. Qua đó, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do bạo lực gia đình gây ra./.

Bài trướcVai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoHội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI, khu vực I, năm 2019