Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021

Trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng dành cho Đảng viên mới cho các học viên

Tham gia lớp học có 49 học viên thuộc các Chi, đảng bộ bộ trực thuộc Huyện ủy. Qua 8 ngày học tập (từ ngày 03 – 12/11), các học viên đã được tiếp thu các bài học dành cho đảng viên mới, trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên; phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam,….

Ngoài ra, các học viên còn được các đồng chí báo cáo viên thông tin về tình hình thời sự trong nước, tỉnh, huyện, những chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước của địa phương.

Kết thúc khóa học 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng dành cho Đảng viên mới. Kết quả có 29 học viên đạt giỏi, 20 học viên đạt khá.

Bài trướcGiải điền kinh, đá cầu trong chương trình Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VI, năm 2021
Bài tiếp theoBan Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chi nhánh xăng dầu Bắc Kạn; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và tặng quà tại xã Bằng Phúc