Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính K62

Ông Hoàng Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Bằng tốt nghiệp cho học viên

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính K62 có tổng số 69 học viên, Tham gia khóa học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề khoa học hành chính kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương…Ngoài ra, lớp học cũng tổ chức nghiên cứu thực tế tại xã Phương Viên, tham gia ủng hộ cho xã 14 triệu đồng và trao 07 xuất quà cho gia đình chính sách của xã.  Qua các phần học và hoạt động nghiên cứu thực tế đã giúp học viên vận dụng có hiệu quả kiến thức lý luận vào thực tiễn công tác, nâng cao trình độ chính trị.

Sau một năm học tập, rèn luyện học tập, kết quả 69/69 học viên hoàn thành khóa học, đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Trong đó, xếp loại giỏi 14/69 học viên, đạt tỷ lệ 20,3%; xếp loại khá 55/69 học viên, đạt tỷ lệ 79,7%; có 07 học viên  vinh dự được Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn tặng Giấy khen đã có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Bài trướcBan Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh kiểm tra tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoVăn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Chợ Đồn