BCH quân sự huyện Chợ Đồn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác

Đảng bộ làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05. Qua quán triệt đã tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở đó cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, cụ thể hóa vào cuộc sống, tạo niềm tin và động lực mới, làm chuyển biến tình hình đơn vị. Trong triển khai thực hiện, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, thúc đẩy mạnh mẽ trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.  Có 03/03 chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Hằng năm ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ có nhận xét, đánh giá về kết quả triển khai thực hiện việc học tập và đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong những năm tiếp theo.  Các cá nhân viết bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua trước Chi bộ, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập các chuyên đề. Qua nội dung đăng ký học tập việc thực hiện nền nếp chính quy, quản lý quân số, duy trì kỷ luật trong đơn vị có nhiều tiến bộ. Nền nếp học tập, công tác, các chế độ trong ngày, tuần, tháng có chuyển biến tích cực.

              

  Hằng năm, BCHQS huyện luôn làm tốt công tác tuyển quân

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia các hoạt động dân vận, giúp đỡ các địa phương trong xây dựng nông thôn mới được 1.726 công, tham gia tu sửa đường liên thôn, nạo vét kênh mương và giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Huy động được hơn 800 ngày công giúp nhân dân khắc phục thiên tai do mưa bão gây ra…

Duy trì tỷ lệ quân số khoẻ đạt 99,6%, thực hiện tốt phong trào “ Đơn vị quân y 5 tốt”. Tổ chức tu sửa, củng cố doanh trại và các trang thiết bị; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, dụng cụ doanh trại và đất đai quốc phòng. Bảo đảm đầy đủ điện, nước cho sinh hoạt, học tập, công tác. Thực hiện tốt công tác quản lý việc phân bổ chỉ tiêu mức xăng dầu của đơn vị, sử dụng đúng nhiệm vụ. Tổ chức vận tải phục vụ các nhiệm vụ theo kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tăng gia sản xuất, chăn nuôi bảo đảm đủ theo nội dung, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

 Ban chỉ huy quân sự huyện hành quân rèn luyện thể lực

Chú trọng thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng tinh thần tương thân, tương ái trong công tác, chống chia rẽ bè phái, cục bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của cấp ủy các cấp về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về trung thực, trách nhiệm;  gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Với kết quả đạt được, trong tập trung xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, năm 2017, Ban chỉ huy quân sự huyện đạt giải 3 Hội thi doanh trại “Chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp Quân khu. Năm 2018, được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng Khen, được UBND huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Bài trướcLiên hoan cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018-2019
Bài tiếp theoChợ Đồn tích cực trong đấu tranh phòng chống ma túy năm 2019