BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện họp, đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử 7 tháng đầu năm và đề ra giải pháp 5 tháng cuối năm 2021

Đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư huyện ủy -Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong 7 tháng đầu năm BCĐ xây dựng chính quyền điện tử của huyện đã ban hành kế hoạch hoạt động, văn bản chỉ đạo, đôn đốc về xây dựng Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn huyện. Hiện nay trong các cơ quan, phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và tại các xã, thị trấn, tỷ lệ máy tính được kết nối Internet đạt 100% (trừ máy tính cần bảo mật). Tổng số máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 99%; 100% máy tính sử dụng trong công việc được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền; 100% các cơ quan, đơn vị của huyện có kết nối Internet băng thông rộng và có kết nối mạng LAN và đều sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Hệ thống phần mềm đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã và tất cả các trường học trên địa bàn huyện; Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định đạt khoảng 90%; tỷ lệ này tại cấp xã đạt khoảng 60%. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được thực hiện, tuy nhiên chưa thực sự mang lại hiệu quả sâu rộng, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chưa nhiều.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng Chính quyền điện tử, trong 5 tháng cuối năm 2021. Tại cuộc họp, đồng chí Triệu Huy Chung – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt, chỉ đạo và giao cho các phòng, ban, ngành của huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể về cơ sở vật chất, về nhân lực về nghiệp vụ và công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao điểm đánh giá, xếp hạng Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn huyện năm 2021./.

Bài trướcChợ Đồn tăng cường thực hiện công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng
Bài tiếp theoHĐND huyện khóa XX tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026