Báo cáo tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Báo cáo số 01/BC-UBND của UBND huyện Chợ Đồn về tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (Tải về)

Bài trướcDanh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Chợ Đồn năm 2021
Bài tiếp theoCác báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN Quý I, 6 tháng và 9 tháng của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn