Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn kiểm tra công tác tuyên giáo năm 2020 tại Đảng bộ huyện

 Toàn cảnh buổi làm việc

Năm 2020, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo, nhất là đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng đến từng cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã hướng dẫn các đơn vị làm điểm thực hiện và duy trì nghi thức chào cờ và lập sổ “ ghi danh người tốt – việc tốt”. Bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; Công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được triển khai kịp thời, đến  nay 20/20 xã, thị trấn đã hoàn thành việc biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ. 

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực công tác tuyên giáo năm 2020 của huyện, nhất là công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; sáp nhập thôn, xã; huyện ATK; công tác y tế; giáo dục; thể dục, thể thao,…Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nghiên cứu đổi mới hình thức truyền tải thông tin tới các chi, đảng bộ cơ sở. Thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; đổi mới tham mưu, đưa công tác khoa giáo theo hướng gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã đi kiểm tra thực tế tại Đảng bộ xã Xuân Lạc.

Bài trướcKiểm tra công tác đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2020
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020