Ban Kinh tế – Xã hội thẩm tra nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND huyện Khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

 

Ban Kinh tế – Xã hội được Thường trực HĐND huyện phân công thẩm tra các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh danh điểm, bổ sung hạng mục công trình Trường Mầm non xã Tân Lập, Trường Tiểu học thị trấn Bằng Lũng; ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Cầu tràn thôn Nà Tải, xã Rã Bản; ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Sân thể thao xã Rã Bản; ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn; ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Tường bao và các công trình phụ trợ Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn; ghi danh điểm đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà cấp IV (02 gian), nhà chờ, nhà vệ sinh, sửa chữa cổng, hàng rào bến xe khách thị trấn Bằng Lũng; cấp kinh phí đối ứng, hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sỹ và nhà văn hoá thôn.

Tại cuộc họp, các thành viên của Ban đã cùng nhau thảo luận và cơ bản nhất trí với nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng mục đích; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc xã hội hóa để xây dựng công trình; tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các hạng mục công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả các hạng mục đầu tư; chủ động bố trí nguồn vốn để thanh quyết toán công trình đúng kế hoạch./.

Bài trướcThường trực UBND huyện làm việc với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Bài tiếp theoChợ Đồn: triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017