Ban kinh tế – xã hội, HĐND huyện giám sát công tác trồng rừng theo dự án 147

 

HĐND huyện giám sát công tác phát triển rừng tại BQL dự án BV&PTR của huyện

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng đã báo cáo với đoàn giám sát về kết quả thực hiện công tác phát triển rừng năm 2012-2013. Trong đó, năm 2012-2013 chỉ tiêu giao trồng rừng  là 4.000 ha, thực hiện được gần 3.000 ha đạt 78,80%. Nhu cầu kinh phí thực hiện cho công tác trồng rừng năm 2012-2013 là trên 12 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Trung ương trên 10 tỷ đồng, nguồn của địa phương trên 2 tỷ đồng. Kinh phí cấp và giải ngân được 10 tỷ 978,86 tỷ đồng,  Kinh phí còn thiếu chưa giải ngân trên 1 tỷ 400 triệu đồng ( đây là kinh phí sử dụng để hỗ trợ công nhân trồng rừng sản xuất các xã đặc biệt khó khăn của năm 2012)..

Về công tác phát triển rừng từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2014, tổng diện tích cấp giống gần 1.600 ha, đã trồng được trên 1.500 ha, tổng diện  chưa trồng là 73,90 ha, nguyên nhân chưa trồng là do cung ứng cây giống vào vụ thu nên một số hộ phải xử lý thực bì lần 2. Công tác chăm sóc rừng trồng, giao khoán cũng được  thực hiện theo kế hoạch, hình thành một hệ thống quản lý bảo vệ rừng tập thể, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng. Năm 2014 nhu cầu kinh phí là 10 tỷ 886,73 triệu đồng, kinh phí được giao trên 8 tỷ đồng, ngoài ngân sách Trung ương đã giải ngân được 124,48 triệu đồng/ 4 tỷ 011 triệu đồng thì còn lại chưa giải ngân  

Công tác triển khai trồng rừng năm 2015, tổng diện tích đã đăng ký được trên 1.500 ha, Ban quản lý dự án đã đăng ký hợp đồng nguyên tắc với Xí nghiệp Lâm nghiệp huyện triển khai lập hồ sơ thiết kế; chuẩn bị hợp đồng với các đơn vị sản xuất và cung ứng cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng năm 2015. Tiếp tục triển khai công tác trồng, chăm sóc; giao khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng của năm 2015 và các năm tiếp theo.

 Ban quản lý dự án BV & PTR báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển rừng  

 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác phát triển rừng của huyện  thời gian qua cũng gặp một số khó khăn như: dân cư phân bố không đồng đều, trình độ nhận thức chưa cao, địa hình đi lại khó khăn nên gặp khó khăn trong công tác chỉ đạo, triển khai dự án trồng rừng. Tình hình  sâu Ong hại cây Mỡ và Sâu Khoang hại cây Keo cũng ảnh hưởng lớn đến công tác trồng rừng; Cán bộ Ban quản lý dự án chủ yếu hoạt động kiêm nghiệm.

Ban quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng của huyện cũng có một số kiến nghị với đoàn kiểm tra như: UBND huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hộ gia đình tham gia trồng rừng theo dự án đảm bảo đúng lô, khoảnh, tiểu khu, diện tích đã thiết kế; sớm cân đối cấp kinh phí thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2015 để kịp thời thực hiện công tác thiết kế, chuẩn bị giống cây, trả lương và phụ cấp cho cán bộ dự án.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ma Đình Liêu, phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu thời gian tới Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng của huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện công tác trồng rừng đảm bảo đạt chỉ tiêu giao. Về ý kiến của Ban quản lý dự án là đề nghị có sự phối hợp cùng các ngành chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn có kế hoạch khảo sát việc trồng các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương để thuận lợi cho công tác trồng rừng và việc sớm cấp kinh phí đối với số tiền nợ công nhân trồng rừng sản xuất năm 2012, đoàn giám sát tiếp thu và sẽ có ý kiến với các cấp, ngành liên quan để sớm thực hiện./.    

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức triển khai kế hoạch Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020