Ban Kinh tế – Xã hội giám sát tình hình triển khai, thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo thuộc chương trình 135 (giai đoạn 2010-2015) tại xã Nghĩa Tá

 

Theo báo cáo của UBND xã Nghĩa Tá, giai đoạn 2010-2015, tổng số vốn xã được giao để thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất (nay gọi tắt là hợp phần) là 1 tỷ 363 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 887 triệu 374 nghìn đồng, vốn nhân dân dân đóng góp là 109 triệu 685.000 nghìn đồng để thực hiện hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi (giống lúa, lợn lai, dê); vật tư ( đạm urê, supe lân, kali clorua); hỗ trợ thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ đào tạo tập huấn, thăm quan mô hình; hỗ trợ máy nông cụ sản xuất (máy gặt, máy tuốt lúa).

 Đoàn giám sát xuống thăm mô hình nuôi dê tại thôn Nà Kiến, xã Nghĩa Tá

 

 Việc thực hiện các dự án của hợp phần đã góp phần xoá đói giảm nghèo (tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 của xã là 16,79% đến năm 2015 giảm xuống 10,32%), ổn định, nâng cao và cải thiện đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, một số nội dung hỗ trợ chưa mang lại hiệu quả bền vững, như việc hỗ trợ giống cây trồng, vật tư giúp các hộ có điều kiện thâm canh, tăng năng suất cây trồng và thu nhập nhưng khi kết thúc mùa vụ, chuyển sang vụ sau, các hộ không được tiếp tục hỗ trợ trực tiếp thì không thực hiện thâm canh, đầu tư sản xuất, dẫn đến khi dự án kết thúc, mô hình không được duy trì và nhân rộng. Bên cạnh đó, các hộ nghèo chưa có ý thức tự vươn lên thoát nghèo, còn chông chờ, ỉ lại vào chính sách của Nhà nước; công tác tuyên truyền vận động hộ nghèo chủ động, tự đăng ký thoát nghèo chưa thực sự mang lại hiệu quả.

Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực cũng như những khó khăn của xã Nghĩa Tá trong việc thực hiện hợp phần giai đoạn 2010-2015. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, xã cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát sau hỗ trợ sản xuất; đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia các dự án, đăng ký thoát nghèo bền vững; tiếp tục triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước đúng mục đích, đúng đối tượng để người dân được thụ hưởng các chính sách một cách hiệu quả, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân …/.

Bài trướcPhát triển Tổ hợp tác để xây dựng nông thôn mới
Bài tiếp theoToà án nhân dân huyện Chợ Đồn xét xử lưu động tại xã Rã Bản