Ban hành kế hoạch Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kế hoạch số 138 – KH/HU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Chợ Đồn nêu rõ: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân. Thông qua đại hội để kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và bầu ban chấp hành đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội của các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành (đảng bộ), ban Chi ủy (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Kế hoạch nêu rõ, những nơi có khó khăn liên quan đến công tác nhân sự, được cấp ủy có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới.

Huyện ủy yêu cầu, trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, các cấp ủy cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. Chuẩn bị tốt và có kế hoạch công bố dự thảo các văn kiện đại hội và báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tế để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân.

Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả, tránh “qua loa”, hình thức; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng. Liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ huyện ủy thống nhất: kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm…

Về thời gian tiến hành, đối với Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thời gian không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, hoàn thành trong tháng 3 năm 2020. Mỗi Đảng bộ cơ sở chọn một chi bộ trực thuộc chỉ đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm, hoàn thành trước ngày 15 tháng 1 năm 2020; Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Ban thường vụ huyện ủy chọn Đảng bộ Thị trấn Bằng Lũng tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở vào quý 1 năm 2020; Đại hội Đảng bộ huyện không quá 3 ngày, hoàn thành trước 31 tháng 8 năm 2020.

Bài trướcThường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Xuân Lạc
Bài tiếp theoChợ Đồn cấp trên 633 triệu đồng hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi