Ban dân tộc tỉnh tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng

 Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và

cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018

Thành phần dự lớp tập huấn gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Người có uy tín Chi hội trưởng Hội nông dân, Chi hội trưởng Hội phụ nữ các xã, thị trấn. Nội dung tập huấn về: cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển cộng đồng và các phương pháp phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, thôn thuộc chương trình 135; vai trò của người dân trong việc tham gia thực hiện chương trình 135; nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân xã, thôn 135 phát triển sản xuất. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kỹ năng phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững; đào tạo kỹ năng cho cán bộ cơ sở trong việc quản lý, thực hiện Chương trình 135. 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ được trang bị thêm kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách dân tộc, giúp thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động  nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới hiệu quả, nhất là đối với bà con nhân dân ở các xã vùng dân tộc thiểu số của huyện./.

Bài trướcCông an huyện Chợ Đồn đối thoại với nhân dân về thủ tụ hành chính
Bài tiếp theoBóng chuyền hơi, môn thể thao góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia luyện tập thường xuyên