Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2025 tại Chợ Đồn

 Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Đồn, việc triển khai, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 đã được huyện triển khai thực hiện theo các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát danh mục cần đầu tư giai đoạn 2021-2025. Dự kiến số dự án đầu tư theo Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện là 323 công trình với số vốn là 359,168 tỷ đồng. Trong đó: Dự án 1 là: 178,108 tỷ đồng; dự án 4 là 181,060 tỷ đồng, các dự án được xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư từ năm 2021-2025, định mức vốn không vượt quá quy định.

Về kết quả thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm như: tiến độ và kết quả thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 năm 2020; thực hiện theo quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021; Việc triển khai theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, một số nội dung các đề án, chính sách dân tộc khác được huyện Chợ Đồn triển khai và thực hiện theo quy định. Tại buổi làm việc, huyện Chợ Đồn cũng đề nghị Ban Dân tộc tỉnh có hướng dẫn quy chế phối hợp giữa các đơn vị để triển khai thực hiện các Chương trình, chính sách dân tộc trong thời gian tới. Việc cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 02 đợt theo từng học kì thay vì cấp như 03 đợt như hiện nay vì số lượng gạo ít nên kinh phí vận chuyển nhiều.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban dân tộc tỉnh đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện trong việc chuẩn bị triển khai thực hiện Chương trình, chính sách dân tộc trong thời gian qua. Qua kiểm tra tại xã Đại Sảo và tại UBND huyện Chợ Đồn, đồng chí trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị thời gian tới huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025; xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo; rà soát lại danh mục, dự kiến nhu cầu các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

  Đồng chí Triệu Thị Thu Phương- Trưởng ban Dân tộc tỉnh cùng đồng chí Dương Văn Hoàn,

Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn tặng quà

cho 02 hộ người có uy tín xã Yên Mỹ gặp khó khăn do thiên tai.

Trước đó, đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai gồm các hộ: Nông Văn Thiệp, thôn Nà Ngà (xã Đại Sảo); Bàn Văn Thành, thôn Phiêng Dìa; Liêu Đình Chiến, thôn Khuổi Tạo (xã Yên Mỹ)./. 

Bài trướcChợ Đồn tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp nhận người lao động từ Bắc Giang về địa phương cách ly theo quy định