Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

 Đồng chí Hà Sĩ Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Năm 2015, Ban đại Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp các tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tổng doanh số cho vay đạt trên 67 tỷ đồng; Tổng doanh số thu nợ đạt trên 53 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt trên 220 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng đạt 6,82%. Thông qua 12 chương trình tín dụng, các nguồn vốn cho vay đã giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế; giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn; xây mới nhiều công trình nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn… Trong năm 2015 Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã phối hợp thực hiện hợp đồng uỷ thác với các tổ chức hội, đoàn thể với tổng dư nợ trên 216 tỷ đồng, tăng gần 15 tỷ so với năm 2014.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Nợ quá hạn, lãi tồn đọng cao; Chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn ở một số xã, thị trấn chưa được nâng cao; Công tác tuyên truyền, vận động huy động tiền gửi chưa được thường xuyên…

Năm 2016, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện sẽ tiếp tục triển khai hoạt động theo quy định, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch giao; tỷ lệ thu lãi đạt 98% số lãi phải thu trở lên; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2% so với tổng dư nợ.

Tại hội nghị đã có 04 tập thể và 10 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi năm 2015./.

Bài trướcChợ Đồn: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Bài tiếp theoHuyện đoàn Chợ Đồn tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2015