Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện triển khai nhiệm vụ quý II

 

 Toàn cảnh hội nghị

 Quý I/2021, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua NHCSXH tiếp tục được các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Về sử dụng vốn, doanh số cho vay 3 tháng đầu năm 25.265 triệu đồng, giảm 1. 551 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020; doanh số thu nợ 3 tháng đầu năm 23. 575 triệu đồng, tăng 456 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020. Về chất lượng tín dụng: Tổng dư nợ quá hạn, dư nợ khoanh 884 triệu đồng, chiếm 0,29 % / tổng dư nợ. Tổng khách hàng được vay vốn từ đầu năm 612 hộ, số khách hàng còn dư nợ 6.282 hộ, tổng số tổ tiết kiệm và vay vốn ( TK&VV) 257 tổ. Các nguồn vốn cho vay tập trung vào 08 chương trình tín dụng như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nước sạch, lao động có thời hạn ở nước ngoài,..


Đánh giá chất lượng tín dụng chính sách trong quý I, toàn huyện đạt 88,42/100 điểm, xếp loại tốt, trong đó cấp xã xếp loại tốt 17 xã/20 xã, chiếm 85% khá 3/20 xã, chiếm 13%. Toàn huyện có 10/20 xã không có nợ quá hạn. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng kiểm tra tại các xã Tân Lập, Đồng Lạc, Nam Cường.

Quý II/2021, NHCSXH huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn; Kế hoạch số 732/KH-UBND ngày 6/6/2018 của UBND huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tập trung triển khai các chính sách mới đến với đông đảo nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng chính sách để cùng biết, thực hiện.

Phòng giao dịch NHCSXH tiếp tục phối hợp thực hiện, củng cố, nâng cao hoạt động tín dụng, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, chất lượng hoạt động của tổ TK&VV, chú trọng đến các thôn, tổ TK&VV có chất lượng tín dụng thấp. Tập trung rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân cho vay kịp thời đáp ứng nhu cầu cho vay của khách hàng,… Phấn đấu hoàn thành trên 80% chỉ tiêu tăng cưởng huy động vốn và dư nợ được giao; nợ quá hạn duy trì tỷ lệ ở mức dưới 0,2%; không có tổ TK&VV hoạt động yếu, kém; thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, công tác đào tạo tập huấn và một số công tác khác được cấp trên giao.

Bài trướcHội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020-2021
Bài tiếp theoPhụ nữ huyện Chợ Đồn tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026