Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra tại huyện Chợ Đồn

  Phòng giao dịch NHCSXH huyện báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị với đoàn kiểm tra.

Theo báo cáo đánh giá của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Chợ Đồn dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện tính đến 29/02/2020 là 293.902 triệu đồng/15 chương trình, tăng 3.422 triệu đồng so với 31/12/2019, tốc độ tăng trưởng 1,18%. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,27%/tổng dư nợ, tuy nhiên vẫn cao hơn so với mức bình quân chung toàn tỉnh; Tổng số 257 tổ Tiết kiệm và vay vốn, trong đó còn 01 tổ hoạt động ở mức yếu kém.

Kết luận buổi làm việc, bà Hà Thị Liễu – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo: Thời gian tới Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; Thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn thực hiện tăng trưởng dư nợ theo chỉ tiêu được giao; Quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng về mọi mặt; Tăng cường kiểm tra giám sát theo kế hoạch và phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu được Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao.

 Bà Hà Thị Liễu – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo

HĐQT NHCSXH tỉnh kiểm tra tại hộ vay

Thay mặt Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, ông Dương Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các tổ chức Hội nhận ủy thác, UBND các xã tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo các đối tượng đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

 

Bài trướcCông an huyện Chợ Đồn công bố quyết định điều động Sỹ quan công an nhân dân đảm nhiệm chức danh Trưởng công an xã
Bài tiếp theo18/20 xã, thị trấn được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã