Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019

 Lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện báo cáo sơ kết công tác quý I năm 2019

Trong quý I, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi. Tính đến ngày 31/3/2019,  tổng nguồn vốn cho vay đạt hơn 276 tỷ đồng, tăng hơn 3 tỷ đồng so với thời điểm  31/12/2018, tốc độ tăng 1,21%. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương trên 21 tỷ đồng, Tiền từ các tổ chức, cá nhân đạt trên 15 tỷ đồng, tiền gửi của tổ viên hơn 06 tỷ  đồng; vốn ủy thác đầu tư địa phương hơn 02 tỷ đồng… Doanh số cho vay trong quý đạt trên 25 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ trên 05 tỷ đồng; Doanh số thu nợ đạt  hơn 22 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ trên 02 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Một số thành viên Ban đại diện chưa tham gia đày đủ các cuộc họp theo định kỳ; còn 05/09 thành viên chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Tại hội nghị đã có nhiều kiến nghị đề nghị  nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa của các cấp các ngành, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện giải ngân, thu hồi nợ vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Kết luận cuộc họp, ông Dương Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện ghi nhận những kết quả đạt được của Hội đồng quản trị trong quý I, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục để đạt mục tiêu trong quý II đó là: Nguồn vốn và dư nợ hoàn thành 80% chỉ tiêu kế hoạch giao; Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%; Giảm tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém; Thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, công tác đào tạo, tập huấn và một số công tác khác./.

Bài trướcVụ xuân 2019, nhân dân các xã gieo trồng trên 160 ha giống lúa Nhật Japonica
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp nhận trên 47,2 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116 NĐ – CP/2016 của Chính phủ