Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

  Đại biểu xã tham góp ý kiến tại hội nghị

Năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn 20 xã, thị trấn. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2020 là  306 tỷ 989 triệu đồng, tăng 16.305 triệu đồng. Doanh số cho vay là 98 tỷ 286 triệu đồng cho 2320 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ năm 2020 là 82.024 triệu đồng. Dư nợ là 306.526 triệu đồng tăng 16.046 triệu đồng so với đầu năm với 6.326 khách hàng.

 Trong đó doanh số cho vay năm 2020 tập trung giải ngân cho 8 chương trình tín dụng gồm:  Cho vay hộ nghèo trên 22,3 tỷ đồng với 475 lượt hộ vay,  hộ cận nghèo trên 12,5 tỷ đồng với 204 lượt hộ vay, hộ mới thoát nghèo trên 7,7 tỷ đồng cho 100 lượt hộ vay, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thuộc vùng khó khăn gần 40 tỷ đồng cho trên 700 lượt hộ vay, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 12,5 tỷ đồng với 661 lượt hộ vay, đối tượng chính sách đi lao động nước ngoài trên 2,6 tỷ đồng với 35 lượt hộ vay…. Hiệu quả từ nguồn vốn vay được nâng cao, nhiều mô hình phát triển kinh tế được hình thành, cơ cấu các ngành nghề được mở rộng từ đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay ưu đãi năm 2020, đề xuất các giải pháp cho năm 2021 trong đó mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn và dư nợ được giao, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%, không có tổ vay vốn hoạt động yếu kém.

  Đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên BTV – Phó chủ tịch UBND huyện

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Côn – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và đồng chí Dương Văn Hoàn – Ủy viên BTV huyện ủy – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách đóng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong năm 2020, đặc biệt là thực hiện chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Các đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cần  phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông về những chính sách tín dụng mới đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân trên địa bàn  để tất cả các đối tượng hiểu rõ chính sách mà bản thân được hưởng lợi. Nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội; kiện toàn tổ tiết kiệm vay vốn, chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ của NHCSXH và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, tổ tiết kiệm vay vốn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát về sử dụng nguồn vốn, đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt là đẩy mạnh việc huy động vốn tiết kiệm trong khu dân cư phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2021./.

Bài trướcHội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
Bài tiếp theoHội LHPN huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021