Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2015

 

 
 

Trong hoạt động công tác tín dụng, tổng nguồn vốn tính đến ngày 30/9/2015 là trên 217 tỷ đồng, tăng trên 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng đạt 4,92%; Tổng doanh số cho vay trên 50 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay đạt trên 216 tỷ đồng, tăng trên 11 tỷ đồng so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng 3,76%. Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu trong 9 tháng đầu năm 2015 là trên 679 triệu đồng, chiếm 0,31% tổng dư nợ.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Một số thành viên ban đại diện hội đồng quản trị chưa chủ động đi kiểm tra cơ sở, chưa mạnh dạn đưa ra các biện pháp chỉ đạo thiết thực tại đơn vị phụ trách; dư nợ tín dụng một số chương trình tăng trưởng chậm; tỷ lệ nợ quá hạn tăng; lãi tồn đọng vẫn còn ở mức cao;  Một số cán bộ tổ chức chính trị – xã hội còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa nắm rõ chủ trương về công tác uỷ thác cho vay vốn…

Trong những tháng cuối năm 2015, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%; tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% trở lên. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu trên, giải pháp được ban đại diện hội đồng quản trị đưa ra là: Tăng cường hơn nữa về công tác chỉ đạo, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với chính sách nhanh nhất; thực hiện việc rà soát, bổ sung kịp thời những hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác để bình xét cho vay vốn; tập trung cân đối nguồn vốn, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân; tăng cường công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách hiệu quả./.

Bài trướcTuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự huyện
Bài tiếp theoHuyện Đoàn Chợ Đồn tổ chức tuyên truyền Luật giao thông cho học sinh