Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tổng nguồn vốn đến thời điểm ngày 30/6/2016 là trên 229.600 triệu đồng, tăng trên 8 tỷ đồng, hoàn thành 96,03% chỉ tiêu KH, tốc độ tăng trưởng 3,79%. Tổng doanh số cho vay đạt trên 51 tỷ đồng, tăng trên 14 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015; tổng doanh số thu nợ đạt trên 43 tỷ đồng, tăng trên 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015; tổng dư nợ đạt trên 229 tỷ đồng, gồm 12 chương trình cho vay, với trên 7.000 hộ dư nợ. Chất lượng tín dụng, tổng dư nợ quá hạn trong 6 tháng đầu năm là 1.050 triệu đồng, chiếm 0,46%/ tổng dư nợ, tăng 128 triệu đồng so với năm 2015. Kết quả cho vay ủy thác thông qua 4 tổ chức đoàn thể là trên 225.700 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 98,49%/ tổng dư nợ, tăng trên 9 tỷ đồng so với năm 2015.

6 tháng cuối năm 2016, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chỉ đạo Ngân hàng tập trung nguồn vốn giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu của nhân dân; các tổ chức chính trị – xã hội triển khai tốt nhiệm vụ ủy thác cho vay các chương trình tín dụng chính sách; Các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách nhanh, hiệu quả nhất; Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về tín dụng chính sách xã hội tới người dân. Phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2016; tỷ lệ thu lãi đạt 98%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,2%. 

Bài trướcTổng kết 5 năm công tác phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015
Bài tiếp theoThắp nến tri ân tại nghĩa trang Thanh niên xung phong công trường 114