Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ năm 2015

 

Năm 2014, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân. Tổng doanh số cho vay đạt  77.428.000.000,đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2013 là 26.154.000.000,đồng. Tổng doanh số thu nợ là 56.321.000.000, đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2013 là 9.618.000.000 đồng. Thông qua 10 chương trình tín dụng, các nguồn vốn cho vay đã giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn, xây mới nhiều công trình nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn.

          Về chất lượng tín dụng: trong năm 2014, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tham mưu cho Ban đại diện xây dựng kế hoạch kiểm tra và thu hồi nợ quá hạn trên 1 tỷ 582 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiến hành kiểm tra, giám sát tại cơ sở được 43 lượt Tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra 119 lượt hộ gia đình vay vốn.

 Toàn cảnh hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Đồn đã đề xuất với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tăng cường nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 627/UBND – NLN  ngày 07/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn “ về việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư  Trung ương “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”.

Năm 2015, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 với tốc độ tăng trưởng 05% đến 10%;  tỷ lệ thu lãi đạt 98% số lãi phải thu trở lên.

Cũng tại hội nghị đã có 10 cá nhân, 06 tập thể được huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi năm 2014./. 

Bài trướcHội thi “ Thanh niên trường học hành trình về nguồn” cụm II năm học 2014-2015
Bài tiếp theoCông an huyện Chợ Đồn bắt đối tượng trộm chó