Ban chính trị – Ban chỉ huy quân sự huyện học tập theo gương Bác

 Từ sự tham mưu có hiệu quả của Ban chính tri giúp cho Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện

thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương

Ban Chính trị được biên chế 04 đồng chí trong đó sỹ quan có 03 đ/c,quân nhân chuyên nghiệp có 01 đc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban trong đơn vị. Với sự quyết tâm cao của cán bộ, nhân viên Ban Chính trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quốc phòng – quân sự địa phương và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gia đoạn 2016 – 2021.

Ban chính tri đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện huyện lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn các đơn vị cơ sở tiến hành các hoạt động trong nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng chính trị, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương. Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện quán triệt, giáo dục và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Huyện ủy, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Chỉ thị hướng dẫn của cấp ủy các cấp về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Quán triệt sâu sắc 6 chuẩn mực đạo đức đối với công điện số 293,  ngày 09/3/2012 của Tổng cục Chính trị.  Xây dựng phong cách đối với cán bộ chủ trì và 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng; Hằng năm hướng dẫn cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị viết bản cam kết phấn đấu trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiến hành xây dựng và treo bảng trích về 5 tiêu chuẩn chung cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tại phòng họp của đơn vị và các Chi bộ. Hướng dẫn các Chi bộ thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện các tiêu chuẩn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng; đồng thời xây dựng phương hướng nhận thức và phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Giai đoạn 2016 -2021 đơn vị đã tổ chức học tập 11 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành xây dựng các kế hoạch , văn kiện đầy đủ các nội dung, tổ chức tu sửa hệ thống panô, biển, bảng, xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị bảo đảm tốt, làm mới 09 pa nô, 03 khẩu hiệu, 03 tranh cổ động. Trong huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ  đã tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác dân vận. Giúp dân phát kênh, khơi mươngnội đồng, đắp phai nước, giúp gia đình chính sách thu hoạch nông sản tổng cộng hơn 6 nghìn ngày công. Tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 – 2017; tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang tỉnh năm 2018 đạt kết quả cao; hội thi cán bộ chính trị giỏi năm 2020 . đạt  01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba; tham gia hội thi tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm.

Hàng năm, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy tổ chức thăm và tặng quà cho các đối tượng. Thăm tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa, tặng quà gia đình quân nhân gặp khó khăn, gia đình chính sách ; cán bộ mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 30 triệu đồng. Chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định  49, quyết định 62 cho 1 nghìn 039 đối tượng với tổng số tiền hơn Ba tỷ 672 nghìn đồng, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chức năng có liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị đúng theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tuyên truyền sâu rộng chỉ thị 05 trong Đảng bộ quân sự. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ, phương pháp tác phong, lề lối làm việc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị ngày càng được nâng cao hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.

Luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, cơ quan chuyên môn cấp trên, nhiệm vụ chính trị đơn vị; 04/04 đồng chí xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách của cán bộ, đảng viên và điển hình tiên tiến; tuyên truyền, phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị. Qua việc tuyên truyền đã tác động sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy mọi người noi gương những hành động, việc làm của Bác, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chính quy cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, xây dựng các tổ chức trong cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ gìn và phát huy tốt phẩm chất người quân nhân cách mạng, phẩm chất“ Bộ đội cụ Hồ”.

 
 Giấy khen tặng Ban chính trị- Ban chỉ huy quân sự huyện  trong thực hiện

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 – 2021.

Có thể nói, sau 5 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Chợ Đồn có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm đối với chi bộ Ban Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên 04/04 hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được các cấp khen thưởng. Với kết quả đó, từ 2016 đến 2020, được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng  Danh hiệu thi đua Đơn vị tiên tiến. Năm 2016 -2017 được nhận Giấy khen Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn. Được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tặng Giấy khen trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 – 2021. Những thành tích này đã góp phần chuyển biến tích cực, râu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; là động lực để xây dựng đơn vị Ban chỉ huy quân sư huyện Chợ Đồn ngày càng vững mạnh, toàn diện./.

Bài trướcNgành y tế Chợ Đồn sẵn sàng các phương án phục vụ bầu cử
Bài tiếp theoCác liên đội trường học thực hiện nhiều công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021)