Ban chỉ huy Quân sự xã Đông Viên thực hiện hiệu quả phong trào “ Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.  những năm qua, Đảng ủy, Chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới, bảo đảm đa dạng về hình thức và nội dung. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm từ năm 2013 – 2018, Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Viên đã chủ động tham mưu xây dựng lực lượng dân quân một cách toàn diện, hiệu quả, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động của địa phương. 

 BCH Quân sự xã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang xã

Điển hình như trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy quân sự xã đã thường xuyên quán triệt mệnh lệnh, Chỉ đạo của cấp trên, duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị cơ sở vật chất để huấn luyện dân quân đúng nội dung, chương trình, kết quả huấn luyện hàng năm đơn vị đều đạt khá. Đối với công tác đăng ký, quản lý biên chế lực lượng dân quân, trong 5 năm qua, Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu, giới thiệu cho cấp ủy, tổ chức bồi dưỡng, kết nạp được 21 đồng chí Đảng viên trong lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên, đến nay tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân nòng cốt đạt 28% so với quân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 22,9%, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Cầu dân sinh thôn Nà Vằn được thực hiện nhờ sự đóng góp

công lao động của lực lượng dân quân tự vệ

Đối với công tác vận động quần chúng, chính sách hậu phương quân đội, đã huy động tham gia được 685 ngày công như: làm đường liên thôn trong xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, nạo vét kênh mương nội đồng, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công.  Công tác vận động công dân trong độ tuổi nhập ngũ đã được Ban chỉ huy quân sự xã tổ chức thực hiện, hàng năm đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, từ  năm 2013-2018, toàn xã có 29 công dân nhập ngũ, trong đó có 09 công dân tình nguyện.

Có được kết quả trên, là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Ban chỉ huy quân xã, sự thống nhất và phương pháp làm việc hiệu quả đã tạo ra những thành tích cao trong công việc. Ghi nhận những thành tích của đơn vị trong 5 năm từ năm 2013-2018, Ban chỉ huy quân sự xã Đông Viên đã được các cấp tặng 08 giấy khen, trong đó 07 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn về công tác quốc phòng – quân sự địa phương. Năm 2018, xã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018.

Công tác quốc phòng – quân sự trong thời gian qua được thực hiện có hiệu quả đã và đang có tác động tích cực thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Và càng có ý nghĩa hơn khi hiện nay xã Đông Viên đang nỗ lực xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới xứng đáng là xã được chọn xây dựng điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện về đích nông thôn mới năm 2018./.

Bài trướcThôn Che Ngù, xã Yên Thượng vui ngày hội Đại đoàn kết
Bài tiếp theoNgày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Khuổi Sáp xã Xuân Lạc