Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng năm 2019

 
Lực lượng dân quân binh chủng huyện Chợ Đồn huấn luyện thực hành khẩu đội cối 82.

Lực lượng dân quân binh chủng được tập trung huấn luyện và thực hành các nội dung  như: Súng máy phòng không 12,7 ly, cối 60 binh chủng công binh. Ngoài ra, các dân quân được học tập về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; nội dung cơ bản của luật Nghĩa vụ quân sự, luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và các nội dung chuyên ngành công binh.

Thông qua huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng dân quân binh chủng hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời huấn luyện thành thạo kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ binh chủng, sử dụng thành thạo các loại vũ khí binh chủng. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

Bài trướcKiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
Bài tiếp theoDiễn đàn phòng, chống xâm hại trẻ em