Ban chỉ huy quân sự huyện giao ban công tác quý I/2019

 

 Ban chỉ huy quân sự huyện giao ban công tác quý I/2019.

Trong tháng đầu huấn luyện, Ban chỉ huy quan sự huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình cho các đối tượng đạt chất lượng hiệu quả.Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”. Quá trình huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch, một số nội dung huấn luyện đã đảm bảo sự thống nhất, có sự chuyển biến tích cực. Đây là tiền để để các cấp thực hiện tốt hơn nội dung huấn luyện trong thời gian tiếp theo.

Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, Ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục các bước tuyển chọn, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng sẵn sàng động viên con em thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…

Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự huyện đã báo cáo tóm tắt kết qủa công tác quân sự, quốc phòng quý I năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019 như: thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật, công tác hậu cần kỹ thuật, bảo quản tốt vũ khí trang thiết bị kỹ thuật của đơn vị và cơ sở cho công tác sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện…/.

Bài trướcChợ Đồn: 1550 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
Bài tiếp theoChợ Đồn phát triển kinh tế rừng