Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn giao ban công tác 9 tháng

 

 Giao ban công tác quân sự – quốc phòng 9 tháng năm 2017

 

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra: duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn, kịp thời báo cáo, xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Trong huấn luyện, đối với lực lượng thường trực, tổ chức các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, kết quả đánh giá các nội dung đạt khá. Lực lượng dân quân tự vệ, đến ngày 1 tháng 7, đã huấn luyện xong 29/29 đơn vị cơ sở, quân số tham gia 100%, kết quả 29/29 đơn vị đạt yêu cầu. Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017, tổ chức và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 03 xã Nghĩa Tá, Bằng Lãng, Xuân Lạc bảo đảm an toàn. Thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đã mở 02 lớp bồi dưỡng đối tượng 4, quân số trên 140 học viên; về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh trung học phổ thông theo chương trình, qua kiểm tra kết quả cả 02 trường đều đạt khá.

Về thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm, Ban chỉ huy quân sự huyện Chợ Đồn tiếp tục duy trì nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, tiếp tục phát huy hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Bài trướcSở Giaó dục và Đào tạo Bắc kạn tổ chức ngoại khóa ATGT tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoĐại hội Hội Luật gia huyện Chợ Đồn khóa III nhiệm kỳ 2017- 2022