Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn kiểm tra, đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại huyện Chợ Đồn năm 2019

  Đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra, đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại huyện Chợ Đồn.

Thực hiện Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn đã triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu như: Cơ sở hạ tầng và kỹ thuật Công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước được đảm bảo, tỷ lệ máy tính cho cán bộ công chức sử dụng trong công việc và được kết nối Internet đạt 100%, đảm bảo an toàn thông tin mạng, 100% các cơ quan, đơn vị, cấp huyện cấp xã có kết Internet băng thông rộng, có kết nối mạng LAN và sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng theo quy định. Cổng thông tin điện tử huyện được kết nối liên thông với Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 36 trang điện tử thành phần là các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, thông tin được đăng tải, cập thường xuyên với nội dung thông tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã được đầu tư khang trang, với đầy đủ các thiết bị phục vụ người dân và doanh nghiệp như: màn hình tra cứu Thủ tục hành chính, đầu đọc mã vạch, kios cấp số thứ tự…Hệ thống phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc đã được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; 100% cán bộ thường xuyên ứng dụng các phần mềm trong Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, tất cả văn bản giấy đều được số hóa và quản lý trên phần mềm; các cơ quan, đơn vị được cấp chữ ký số đã sử dụng và ký số theo quy định, tỷ lệ văn bản được ký số và gửi đi đạt khoảng 80%; toàn huyện được cấp 383 tài khoản thư điện tử công vụ cho tổ chức, cá nhân, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt 90%; hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông của huyện đã tiếp nhận 14.862 hồ sơ, trong đó có 662 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đã trả kết quả 14.707 hồ sơ. Tại cấp huyện có 209 thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống, trong đó 174 thủ tục cung cấp mức độ 3, 39 thủ tục ở mức độ 4; tại cấp xã có 127 thủ tục hành chính được cung cấp trên hệ thống, trong đó mức độ 3 có 123 thủ tục, mức độ 4 có 4 thủ tục; dịch vụ Bưu chính công ích đã trả kết quả qua dịch vụ này được 28 bộ hồ sơ.

  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện được đầu tư khang trang với đầy đủ

các thiết bị phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp đối chiếu số liệu tại UBND xã Phương Viên và UBND thị Trấn Bằng Lũng. Tại buổi kiểm tra, Đoàn cũng đề nghị huyện Chợ Đồn làm rõ một số nội dung như: công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra của huyện về triển khai đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện, kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức và cá nhân theo theo cơ chế một cửa một cửa liên thông; việc triển khai chữ ký số theo Thông tư 01 của Bộ Nội vụ chưa đồng bộ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức của 02 xã Đồng Lạc, xã Đại Sảo trong việc chưa kịp thời thực hiện tự đánh giá chấm điểm Chính quyền điện tử trên phần mềm của hệ thống theo chỉ đạo của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích đạt thấp…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Hội ghi nhận những kết quả huyện Chợ Đồn đã đạt được trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng Chính quyền điện tử các cấp năm 2019. Phát huy kết quả đạt được đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và chất lượng cán bộ công chức trong ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ đầu năm 2020. Việc ứng dụng các phần mềm dùng chung, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước là việc làm hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và cá nhân, giải quyết về nhanh, gọn, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa nền hành chính là động lực thúc đẩy cán bộ tiếp cận và thực hiện tốt mô hình chính quyền điện tử các cấp. Kết quả kiểm tra sẽ được Đoàn tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh là cơ sở để đánh giá, xếp hạng và công bố mức độ xây dựng Chính quyền điện tử các cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Bài trướcCác hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Bài tiếp theoGặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019