Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTGQ huyện kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại xã Xuân Lạc

 Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thôn Bản Puổng

Tại buổi làm việc, sau khi đoàn công tác đi kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản, các hộ gia đình tham gia các dự án phát triển sản xuất. Lãnh đạo xã Xuân Lạc đã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã theo Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; tiến độ và dự ước kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại Thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Kết quả giải ngân các nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã năm 2020.  

Theo đó, tại thời điểm này, xã Xuân Lạc đã đạt 08/19 tiêu chí nông thôn mới gồm các tiêu chí Quy hoạch; Thủy lợi; Cơ sở hạ tầng và thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Nhà ở; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Văn hóa. Năm 2020 xã phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí là tiêu chí số 15 ( Y tế ) và tiêu chí số 06 ( Cơ sở vật chất văn hóa). Đối với các công trình xây dựng cơ bản, năm 2020 xã thi công 06 công trình gồm: Công trình đường trục thôn Tà Han; Nhà văn hóa thôn Bản Puổng; đường trục thôn Cốc Slông; đường trục thôn Bản Puổng; đường trục thôn Bản He; đường Nà Bản Cốc Shông hiện nay đang tập trung triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Về thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm xã triển khai 02 dự án gồm: nuôi gà lông màu và phát triển sản xuất liên kết tiêu thụ sản phẩm măng khô Mảy Puốc đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục.

Về xây dựng Thôn nông thôn mới, xã chọn Thôn Bản Puổng đạt Thôn nông thôn mới năm 2020. Thời điểm này, Thôn đã đạt 11/16 tiêu chí, với các tiêu chí chưa đạt, xã đang tập trung mọi nguồn lực để giúp thôn hoàn thành. 

Thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Lạc còn gặp một số khó khăn do nhận thức của một số bộ phận người dân còn hạn chế nên thực hiện một số công trình còn khó khăn trong công tác vận động hiến đất; tiến độ cũng như chất lượng công trình bị ảnh hưởng do thiên tai, mưa lũ; Tỷ lệ hộ nghèo cao dẫn đến việc huy động vốn đối ứng khó khăn,…

  Ông Hoàng Văn Việt, Trưởng Phòng Tài Nguyên và Môi trường, 

Tổ trưởng tổ 3 phát biểu tại buổi làm việc 

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã, dù là một xã vùng cao, gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội tuy nhiên cấp ủy, chính quyền xã đã nỗ lực hoàn thành  một số tiêu chí nông thôn mới. Với các tiêu chí chưa đạt, xã cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân để hoàn thành xã nông thôn mới theo kế hoạch.

Bài trướcHội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh
Bài tiếp theoHiệu quả từ thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Chợ Đồn