5. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 5 các xã Quảng Bạch,Tân Lập, Ngọc Phái. Giới thiệu 07 ứng cử viên, bầu chọn 04 đại biểu.

 
 
 
 
 
 

 Bài trước4. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai, thực hiện những biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19