4. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 4 các xã Lương Bằng, Nghĩa Tá, Bình Trung. Giới thiệu 08 ứng cử viên, bầu  chọn 05 đại biểu.

 
 
 
 
Bài trước3. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026
Bài tiếp theo5. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN NHIỆM KỲ 2021-2026