1. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1: TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 1 xã Bằng Lãng và Thị trấn Bằng Lũng. Giới thiệu 08 ứng cử viên, bầu chọn 05 đại biểu.

 
 
 
 
Bài trướcCác ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại xã Yên Mỹ,Yên Phong và Đại Sảo
Bài tiếp theo2. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2: TIỂU SỬ TÓM TẮTCỦA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHỢ ĐỒN NHIỆM KỲ 2021-2026